Trang chủ
Bảng điểm bệnh viện
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2022
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2022...
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021...
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020...
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019...
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN; Địa chỉ chi tiết: số 83-Cách mạng tháng 8-Phường Châu Văn Liêm-Quận Ô Môn-Tp.Cần Thơ ; Số giấy phép hoạt động:555/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 31/12/2013...
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Địa chỉ chi tiết: Cách mạng Tháng Tám, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ...
Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Địa chỉ: Cách mạng Tháng Tám, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Cần Thơ...
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Địa chỉ chi tiết: Cách mạng Tháng Tám, Phường Châu Văn Liêm, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Cần Thơ...
Biên bản kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Địa chỉ: Cách mạng Tháng Tám, Phường Châu Văn Liêm, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Cần Thơ Giám đốc: PHẠM HOÀNG DIỆU...

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử