Trang chủ
Tuyển dụng
Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2021
Bệnh viện đa khoa quận Ô Môn thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn tuyển dụng viện chức năm 2021...
Thông báo việc tạm hoãn ngày tổ chức xét tuyển viên chức năm 2021
Căn cứ Kế hoạch 323/KHTD-BV OM ngày 12 tháng 4 năm 2021 về việc tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn năm 2021...
Thông báo tuyển dụng năm 2021
Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021...
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020
Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020...
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vòng 2
Ban hành kèm theo thông báo số 60/TB-BVOM, ngày 25 tháng 1 năm 2021...
Thông báo tuyển dụng năm 2020
Được sự chấp thuận của Sở Y tế TP. Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn, TP. Cần Thơ tuyển dụng viện chức năm 2020...
Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn tổ chức thi xét tuyển viên chức năm 2019
Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn tổ chức thi xét tuyển viên chức năm 2019...
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Căn cứ công văn số3748/SYT-TCCB ngày 19/12/2014 của Sở Y Tế TP. Cần Thơ về việc hướng dẫn qui trình tuyển dụng viên chức...
Thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn năm 2018
Căn cứ Công văn số 2916/SYT-TCCB ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 cho đơn vị sự nghiệp...
Thông báo xét tuyển viên chức năm 2016
Căn cứ Thông báo số 88/TB-SYT ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ, về việc giao biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2016 đối với Bệnh viện...
Thông báo tuyển dụng viên chức theo danh mục ngành nghề thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ năm 2016
Căn cứ Nghị quyết số 17/2014/NQ-NĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực của thành...
Thông báo tuyển dụng viên chức theo danh mục ngành nghề thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực thành phố Cần Thơ năm 2015 - 2016
Căn cứ Nghị quyết số 17/2014/NQ-NĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về chính sách thu hút, hỗ trợ, khuyến khích nguồn nhân lực...

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử