Trang chủ
Thông báo
Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2021
triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2021...
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 13/8/2021 đến 17/8/2021
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện...
THÔNG BÁO KHÁM CHỮA BỆNH TRONG DỊP NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2021
THÔNG BÁO KHÁM CHỮA BỆNH TRONG DỊP NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9/2021...
V/v tạm hoãn kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 do tình hình dịch bệnh COVID-19
V/v tạm hoãn kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2021 do tình hình dịch bệnh COVID-19...
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 26/7/2021 đến 01/8/2021
GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, làm việc tại Bệnh viện...
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 19/7/2021 đến 23/7/2021
8h00 GĐ Lê Minh Bạch họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tại UBND quận....
V/v tạm hoãn tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn
V/v tạm hoãn tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn...
Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2021
Thông báo về việc triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn (vòng 2) kỳ thi xét tuyển viên chức năm 2021...
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 28/6/2021 đến 02/7/2021
8h00 GĐ Lê Minh Bạch họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tại UBND quận....
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 31/5/2021 đến 04/6/2021
GĐ Lê Minh Bạch,PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện - 8h30 GĐ Lê Minh Bạch họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại UBND quận...
Thông Báo về việc thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn và lịch phỏng vấn tuyển dụng viên chức 2021
Thông Báo về việc thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn và lịch phỏng vấn tuyển dụng viên chức 2021...

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử