Trang chủ
Thông báo
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 04/5/2021 đến 07/5/2021
Sáng: - 8h00 GĐ Lê Minh Bạch họp triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Sở Y tế Cần Thơ...
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 26/4/2021 đến 30/4/2021
Sáng: - GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện ...
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 19/4/2021 đến 23/4/2021
Sáng: - GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện ​- 8h30 GĐ Lê Minh Bạch họp Ban Thường vụ Đảng ủy...
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 12/04/2021 đến 16/04/2021
Sáng: - GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện - 8h30 Họp Ban Giám đốc và các Phòng chức năng....
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 29/03/2021 đến 02/04/2021
Sáng: - GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện - 8h30 GĐ Lê Minh Bạch họp Ban Thường Vụ Đảng ủy ...
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt,PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện....
Lịch làm việc Ban giám đốc từ 22/03/20201 đến 26/03/2021
Lịch làm việc Ban giám đốc từ 22/03/20201 đến 26/03/2021...
Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn
Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn...
Thông báo thu tiền dịch vụ khám, chữa bệnh bằng hóa đơn điện tử
Thực hiện Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ. Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn xin thông báo ...
Thông báo hình thức thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt
Căn cứ công văn số 3527/SYT-KHTC ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế TP Cần Thơ về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt...
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 23/03/2020 đến 27/03/2020
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện....
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 16/03/2020 đến 20/03/2020
8h00 GĐ Lê Văn Lóng dự hội nghị tổng kết thi đua khen thưởng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ 2020 tại Ủy Ban Nhân Dân quận...
LỊCH LÀM VIỆC BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Từ 09/03/2020 đến 13/03/2020
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện....

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Hỗ trợ website: vtsu23@gmail.com
Design by Tính Sử