Trang chủ
Nghiên cứu khoa học
MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU DƯỠNG
A. 5 nhóm chủ đề nghiên cứu thường gặp 1. Nhóm chủ đề chăm sóc điều dưỡng : chiếm khoảng 2/3 số chủ đề...
Kỹ năng lâm sàng và kỹ năng giao tiếp trong y khoa
Chúng ta nói về Medical service – dịch vụ y khoa, và Client – khách hàng, và khi đồng ý không là mẹ hiền của bệnh nhân, chúng ta hãy nghiêm chỉnh địnhKỹ năng lâm sàng và kỹ năng giao tiếp trong y khoa...
Điểm mới trong nghiên cứu khoa học tại bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn năm 2017
Nghiên cứu khoa học là một trong những chức năng nhiệm vụ quan trọng của bệnh viện đa khoa quận Ô Môn. Hàng năm hoạt động nghiên cứu khoa học được Ban giám đốc bệnh viện đặc biệt quan tâm...
Bệnh viện đa khoa Ô Môn đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong năm 2016
Trong những năm qua, Bệnh viện đa khoa Ô Môn luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học (NCKH). Đây là công tác quan trọng để cán bộ y, bác sỹ của bệnh viện thể hiện sự sáng tạo, nâng cao chất ...
Hội Nghị Khoa Học Lần Thứ X Năm 2014 - 2015
Ngày 12/11/2015, Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn tổ chức hội nghị khoa học lần thứ X năm 2014-2015. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ 2 năm/lần, nhằm trao đổi và cập nhật những...
Nghiên cứu khoa học tại Bệnh viện Đa khoa Ô Môn
Để nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị, hàng năm, Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa Ô Môn phát động cán bộ, viên chức toàn đơn vị tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. ...

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử