Trang chủ
Hoạt động công tác Đảng

Đảng bộ Bệnh viện - Trung tâm Y tế với công tác phát triển Đảng viên

          Đảng bộ Bệnh viện - Trung tâm Y tế có 07 chi bộ trực thuộc, với số lượng 206 đảng viên. Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Đồng chí Bí thư Lê Minh Bạch - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện - Trung tâm Y tế quận nhận giấy khen hoàn thành tốt công tác kết nạp Đảng viên năm 2021.

           Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy Ô Môn, bám sát Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Bệnh viện - Trung tâm Y tế quận, Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện - Trung tâm Y tế quận quan tâm đặc biệt đến công tác tạo nguồn; lãnh đạo công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế thừa của Đảng bộ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng theo đúng quy định, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ phát triển đủ về số lượng, mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

          Đồng chí Lê Minh Bạch: Quận ủy viên, giám đốc Bệnh viện - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện - Trung tâm Y tế quận thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, giải quyết đáp ứng yêu cầu nguyện vọng chính đáng của quần chúng, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên đối với công việc, sự nghiệp chung, từ đó tạo sức lan tỏa, tạo điều kiện và môi trường để các quần chúng ưu tú được nâng cao năng lực, phát huy sở trường, đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự phát triển chung của Bệnh viện -Trung tâm Y tế quận.

           Kết quả từ năm 2015 đến nay, trong toàn Đảng bộ đã cử 65 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng và kết nạp 100% đảng viên mới. Trong quý I năm 2021, đã kết nạp được 17/17 đảng viên mới so với Nghị quyết đề ra.

          Với những kết quả đạt được trong những năm qua, số lượng và chất lượng đảng viên ngày càng được nâng lên. Đảng bộ Bệnh viện - Trung tâm Y tế quận luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước xây dựng Bệnh viện - Trung tâm Y tế quận, Công đoàn cơ sở và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xuất sắc vững mạnh và hai năm liền Đảng bộ bệnh viện được công nhận đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổ Tuyên huấn Đảng ủy

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử