Trang chủ
Hoạt động đoàn thể

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2019

Ngày 17/01/2019, bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động năm 2018. Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ công chức, viên chức và người lao động tại bệnh viện.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị thông qua báo cáo thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2018; kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019; báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2018; kế hoạch hoạt động năm 2019; Công đoàn, phát động phong trào thi đua năm 2019.

Thư ký hội nghị thông qua dự thảo Nghị quyết liên tịch Hội nghị CBCCVC  năm 2019

Ký kết cam kết  giữa Ban Giám đốc  và Chủ tịch Công đoàn bệnh viện.

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đã sôi nổi thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến

Cán bộ công chức, viên chức và người lao động, đã sôi nổi thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động trong đơn vị, trên tinh thần dân chủ, minh bạch về Quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ, quyền lợi của người lao động.

 Đoàn chủ tịch tiếp thu những ý kiến phản hồi của người lao động và giải trình cụ thể tại hội nghị, tập thể thống nhất 100%.

                      Phòng Điều dưỡng, bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn

 

 

 

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Hỗ trợ website: vtsu23@gmail.com
Design by Tính Sử