Trang chủ
Hoạt động đoàn thể

Hội thi “Kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng công tác dưới 5 năm”

Thực hiện Kế hoạch số 153/KH-SYT ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về công tác điều dưỡng năm 2020. Phòng Điều tổ chức kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng công tác dưới 5 năm. Nhằm nâng cao kiến thức về các quy trình chăm sóc, quy tắc ứng xữ hướng đến sự hài lòng cho người bệnh.

Dự thi là điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên công tác dưới 5 năm (2015 - 2020) tại các khoa.
 

Nội dung thi lý thuyết gồm Thông tư 07/2011/TT-BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế, hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Y tế về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Thông tư Liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên Môi trường Quy định về quản lý chất thải y tế; Quy chế chuyên môn: quy chế cấp cứu, quy chế thường trực, quy chế hồ sơ bệnh án, ra vào viện; Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế Quy định về Quy tắc ứng xử của CCVC, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và thực hành quy trình kỹ thuật điều dưỡng thực hiện tại các khoa lâm sàng.

 

Hình thức thi lý thuyết gồm100 câu trắc nghiệm thời gian 60 phút tại hội trường bệnh viện. Phần thi thực hành là kỹ thuật điều dưỡng thực hiện hàng ngày tại khoa (Các quy trình đã ban hành dựa vào quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế). Mỗi điều dưỡng bốc thăm 01 kỹ thuật điều dưỡng, thao tác trên người bệnh theo y lệnh bác sĩ. Điều dưỡng thực hiện đúng các bước của bảng kiểm. Tính thang điểm 10, thực hiện đạt 100% 10 điểm.

Hội thi chọn ra 01 cá nhân xuất sắc  đạt 3,6%; 24 giỏi , đạt 85,7%; 03 khá đạt 10.7%.

Trước đó, từ ngày 8/7 đến 16/7/2020, phòng Điều dưỡng đã tập huấn cho điều dưỡng lý thuyết và thực hành quy trình kỹ thuật điều dưỡng do Bộ Y tế ban hành.


Ngự Bình, phòng Điều dưỡng bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn


 

 

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử