Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 26
tháng 7 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Từ  26/7/2021 đến
01/8/2021     

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
26/7/2021

 Sáng:

- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, làm việc tại Bệnh viện
-  8h00 PGĐ Vương Trung Lễ họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tại UBND quận.

 

Chiều: 
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện

 

Thứ 3
27/7/2021

 Sáng:
- 8h00 GĐ Lê Minh Bạch họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tại UBND quận.
-  PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện 

 Chiều:
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện 

Thứ 4
28/7/2021

Sáng:

- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện
- 8h00 PGĐ Tống Hoàng Việt họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tại UBND quận.

 Chiều:
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện

Thứ 5
29/7/2021

 Sáng:
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện
-  8h00 PGĐ Vương Trung Lễ họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tại UBND quận

 Chiều:
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện

Thứ 6
30/7/2021

 Sáng:

- 8h00 GĐ Lê Minh Bạch họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tại UBND quận.
- PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện


Chiều:
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện


Thứ 7
31/7/2021


 
Sáng:

-  8h00 PGĐ Tống Hoàng Việt họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tại UBND quận.


Chủ Nhật
01/08/2021


 
Sáng:
-  8h00 PGĐ Vương Trung Lễ họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19 tại UBND quận.

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    BSCKI. Huỳnh Thanh Tuấn             
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử