Trang chủ
Hoạt động công tác Đảng

Đảng bộ bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Chiều 28/8, Đảng bộ bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn tổ chức hội nghị về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Ðảng bộ tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, nhằm thống nhất một số nội dung để cụ thể hóa Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị.

Đại biểu được quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Đảng ủy Bệnh viện - Trung tâm y tế về triển khai chỉ thị này; Chương trình số 67-CTr/TU, ngày 23/8/2019 của Đảng ủy thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân đồng bộ, hài hòa với phát triển kinh tế và đô thị”.

Đồng chí Lê Văn Lóng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội phải triển khai thật nghiêm túc, đạt yêu cầu của Chỉ thị 35”.

          Đồng chí Lê Minh Bạch, Bí thư Đảng ủy, phó Giám đốc bệnh viện chỉ đạo, ngay từ bây giờ phải chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự, đặc biệt chú trọng tỷ lệ nữ và đại biểu trẻ tuổi. Trong chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức lấy ý kiến đóng góp, lưu ý phải sát với tình hình thực tế của chi bộ, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy tốt nhất vai trò của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ Giáo dục sức khỏe, bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn

  

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử