Trang chủ
Hoạt động công tác Đảng

Đảng bộ Bệnh viện - Trung tâm Y tế quận Ô Môn
Hội nghị tồng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Các đại biểu tham dự hội nghị

    Chiều 2/7/2019, Đảng bộ Bệnh viện - Trung tâm Y tế quận Ô Môn tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Đồng chí Lê Minh Bạch, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện-Trung tâm y tế, Phó Giám đốc thường trực bệnh viện chủ trì hội nghị.
    
Tại hội nghị, báo cáo đã nêu rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy về công tác quán triệt, triển khai công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng đúng, kịp thời theo hướng dẫn của Trung ương và quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Đa số đảng viên giữ vững nhiệt tình cách mạng và có ý thức trách nhiệm đối với Đảng, phát huy được tính năng động, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nhận thức đúng đắn trước những diễn biến phức tạp trong nước và quốc tế, không có biểu hiện dao động, luôn tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, lập trường chính trị tư tưởng vững vàng, đoàn kết nội bộ tốt, thực hiện nghiêm quy định về những điều đảng viên không được làm, tiên phong gương mẫu thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, tham gia sinh hoạt đảng tại nơi cư trú, thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Đồng chí Lê Minh Bạch, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện chủ trì hội nghị.

    Trong thời gian tới, Đảng ủy Bệnh viện - Trung tâm Y tế quận Ô Môn tiếp tục triển khai, tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng cấp trên cho toàn bộ đảng viên, làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố và duy trì mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong các chi bộ. Thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo nhiệm vụ kiểm tra giám sát thường xuyên trong Đảng ủy, chi bộ. Bên cạnh đó, định hướng chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm trong tình hình mới, tạo mọi điều kiện để các tổ chức hoạt động có hiệu quả, đúng nguyên tắc; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể.
    
Tại hội nghị này, Đảng ủy cũng đã nghiên cứu, đề xuất, có bổ sung, sửa đổi vào Điều lệ Đảng một số nội dung mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng.

Châu Thị Ngự Bình, Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn

 

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử