Trang chủ
Hoạt động công tác Đảng

Học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị Khóa XII về “
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

    Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 25-KH/QU, ngày 29/8/2016 của Ban thường vụ Quận ủy Ô Môn về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đứcphong cách Hồ Chí Minh”.

    Ngày 20/9/2016, Đảng ủy bệnh viện Đa khoa Ô Môn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho 123 đảng viên thuộc 6 chi bộ trong đơn vị.

    Tại hội nghị được nghe BS Lê Minh Bạch phó giám đốc, phó Bí Thư Đảng ủy trình bày những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết, văn kiện Đại hội XII của Đảng vào việc xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân vào cuộc sống. Đồng thời báo cáo công tác chỉ đạo của BCH Đảng ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị.
    Buổi học tập với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, có 123/124 đảng viên tham dự (đạt 99,19%). Qua đó đã thảo luận tích cực về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, phát huy các mặt hạn chế, đề ra giải pháp để sinh hoạt chi bộ tốt hơn.
    Phát biểu chỉ đạo hội nghị, BS.CKII. Phạm Hoàng Diệu-GĐ-Bí thư Đảng ủy yêu cầu mỗi đảng viên nghiêm túc học tập, nắm vững, hiểu rõ, là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong tổ chức thực hiện sau này.

                                                                                               Đảng ủy BVĐK Ô Môn

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử