Trang chủ
Bảng điểm bệnh viện

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2014
(ÁP DỤNG CHO CÁC ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ)

Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Địa chỉ: Cách mạng Tháng Tám, Phường Châu Văn Liêm, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Cần Thơ
Giám đốc: PHẠM HOÀNG DIỆU
Di động: 0918864561. Email:

THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA
TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/84 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 84 TIÊU CHÍ: 99%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG: 275
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ: 3.31

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 11 41 25 6 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0.00 13.25 49.40 30.12 7.23  100%

                                                                       Ngày  05 tháng 12  năm 2014

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA                              THƯ KÝ ĐOÀN                                       GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

                (Ký tên)                                                   (Ký tên)                                                            (Ký tên và đóng dấu)

 

BÁO CÁO ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2014

I. KẾT QUẢ ĐOÀN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG

Mã số Chỉ tiêu Bệnh viện tự đánh giá Đoàn KT đánh giá Chi tiết

A

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

 

 

 

A1

A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)

 

 

 

A1.1

Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể

4

4

 

A1.2

Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật

3

3

 

A1.3

Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh

4

4

 

A1.4

Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời

4

4

 

A1.5

Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên

3

2

 

A1.6

Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện

2

2

 

A2

A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)

 

 

 

A2.1

Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường

4

4

 

A2.2

Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện

3

3

 

A2.3

Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt

3

3

 

A2.4

Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý

3

3

 

A2.5

Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện

3

3

 

A3

A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

 

 

 

A3.1

Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp

4

4

 

A3.2

Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp

3

2

 

A4

A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)

 

 

 

A4.1

Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị

3

4

 

A4.2

Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân

3

3

 

A4.3

Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác

3

3

 

A4.4

Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế

0

0

 

A4.5

Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời

4

4

 

A4.6

Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp

3

4

 

B

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)

 

 

 

B1

B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)

 

 

 

B1.1

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện

4

2

 

B1.2

Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện

3

3

 

B1.3

Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện

4

4

 

B2

B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

 

 

 

B2.1

Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

3

3

 

B2.2

Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức

3

3

 

B2.3

Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực

4

5

 

B3

B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)

 

 

 

B3.1

Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế

3

3

 

B3.2

Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế

3

4

 

B3.3

Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện

3

4

 

B3.4

Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế

3

4

 

B4

B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)

 

 

 

B4.1

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai

3

2

 

B4.2

Triển khai văn bản của các cấp quản lý

3

3

 

B4.3

Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện

3

3

 

B4.4

Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận

4

4

 

C

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (38)

 

 

 

C1

C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)

 

 

 

C1.1

Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện

3

3

 

C1.2

Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ

3

3

 

C2

C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

 

 

 

C2.1

Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học

4

4

 

C2.2

Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học

3

3

 

C3

C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2)

 

 

 

C3.1

Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế

3

3

 

C3.2

Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn

3

3

 

C4

C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

 

 

 

C4.1

Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

4

4

 

C4.2

Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

4

5

 

C4.3

Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay

3

3

 

C4.4

Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

2

3

 

C4.5

Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

3

3

 

C4.6

Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

2

2

 

C5

C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (6)

 

 

 

C5.1

Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ

3

3

 

C5.2

Thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn theo danh mục và phân tuyến

2

2

 

C5.3

Nghiên cứu và triển khai các kỹ thuật tuyến trên, kỹ thuật mới, hiện đại

4

4

 

C5.4

Xây dựng quy trình kỹ thuật và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng kỹ thuật

3

3

 

C5.5

Xây dựng các hướng dẫn chuyên môn và phác đồ điều trị

4

4

 

C5.6

Áp dụng các phác đồ điều trị đã ban hành và giám sát việc tuân thủ của nhân viên y tế

4

4

 

C6

C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (5)

 

 

 

C6.1

Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả

2

2

 

C6.2

Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị

5

5

 

C6.3

Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện

3

3

 

C6.4

Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã

3

3

 

C6.5

Phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh

2

2

 

C7

C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)

 

 

 

C7.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

2

2

 

C7.2

Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

3

3

 

C7.3

Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện

3

3

 

C7.4

Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý

4

4

 

C7.5

Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện

3

3

 

C8

C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

 

 

 

C8.1

Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh

3

3

 

C8.2

Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm

3

3

 

C9

C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

 

 

 

C9.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược

4

4

 

C9.2

Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược

4

4

 

C9.3

Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng

4

5

 

C9.4

Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

3

3

 

C9.5

Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo ADR kịp thời, đầy đủ và có chất lượng

3

3

 

C9.6

Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả

3

3

 

C10

C10. Nghiên cứu khoa học (2)

 

 

 

C10.1

Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học

3

3

 

C10.2

Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

4

4

 

D

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (9)

 

 

 

D1

D1. Thiết lập hệ thống và xây dựng, triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng (3)

 

 

 

D1.1

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện

2

3

 

D1.2

Xây dựng và triển khai kế hoạch chất lượng bệnh viện

2

3

 

D1.3

Xây dựng uy tín và văn hóa chất lượng bệnh viện

2

2

 

D2

D2. Phòng ngừa các sai sót, sự cố và cách khắc phục (2)

 

 

 

D2.1

Xây dựng hệ thống báo cáo, tổng hợp, phân tích sai sót và khắc phục

3

5

 

D2.2

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sai sót, sự cố

3

5

 

D3

D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (4)

 

 

 

D3.1

Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện

3

3

 

D3.2

Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện

2

3

 

D3.3

Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

3

4

 

D3.4

Tích cực cải tiến chất lượng bệnh viện và áp dụng các mô hình, phương pháp cải tiến chất lượng

3

3

 

E

PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

 

 

 

E1

E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

 

 

 

E1.1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh

3

4

 

E1.2

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa

4

4

 

E1.3

Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh

3

3

 

E1.4

Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF

3

3

 

II. BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUNG

KẾT QUẢ CHUNG CHIA THEO MỨC

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Mức 5

Điểm TB

Số TC áp dụng

PHẦN A. HƯỚNG ĐẾN NGƯỜI BỆNH (19)

0

3

7

8

0

3.28

18

A1. Chỉ dẫn, đón tiếp, hướng dẫn, cấp cứu người bệnh (6)

0

2

1

3

0

3.17

6

Người bệnh được chỉ dẫn rõ ràng, đón tiếp và hướng dẫn cụ thể

0

0

0

1

0

4.00

1

Người bệnh được chờ đợi trong phòng đầy đủ tiện nghi và được vận chuyển phù hợp với tình trạng bệnh tật

0

0

1

0

0

3.00

1

Bệnh viện tiến hành cải tiến quy trình khám bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh

0

0

0

1

0

4.00

1

Bệnh viện bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời

0

0

0

1

0

4.00

1

Người bệnh được làm các thủ tục, khám bệnh, thanh toán... theo đúng thứ tự bảo đảm tính công bằng và mức ưu tiên

0

1

0

0

0

2.00

1

Người bệnh được hướng dẫn và bố trí làm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng theo trình tự thuận tiện

0

1

0

0

0

2.00

1

A2. Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh (5)

0

0

4

1

0

3.20

5

Người bệnh điều trị nội trú được nằm một người một giường

0

0

0

1

0

4.00

1

Người bệnh được sử dụng buồng vệ sinh sạch sẽ và đầy đủ các phương tiện

0

0

1

0

0

3.00

1

Người bệnh được cung cấp vật dụng cá nhân đầy đủ, sạch sẽ, chất lượng tốt

0

0

1

0

0

3.00

1

Người bệnh được hưởng các tiện nghi bảo đảm sức khỏe, nâng cao thể trạng và tâm lý

0

0

1

0

0

3.00

1

Người khuyết tật được tiếp cận với các khoa/phòng, phương tiện và dịch vụ khám, chữa bệnh trong bệnh viện

0

0

1

0

0

3.00

1

A3. Môi trường chăm sóc người bệnh (2)

0

1

0

1

0

3.00

2

Người bệnh được điều trị trong môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp

0

0

0

1

0

4.00

1

Người bệnh được khám và điều trị trong khoa/phòng gọn gàng, ngăn nắp

0

1

0

0

0

2.00

1

A4. Quyền và lợi ích của người bệnh (6)

0

0

2

3

0

3.60

5

Người bệnh được cung cấp thông tin và tham gia vào quá trình điều trị

0

0

0

1

0

4.00

1

Người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân

0

0

1

0

0

3.00

1

Người bệnh được nộp viện phí thuận tiện, công khai, minh bạch, chính xác

0

0

1

0

0

3.00

1

Người bệnh được hưởng lợi từ chủ trương xã hội hóa y tế

0

0

0

0

0

0

 

Người bệnh có ý kiến phàn nàn, thắc mắc hoặc khen ngợi được bệnh viện tiếp nhận, phản hồi, giải quyết kịp thời

0

0

0

1

0

4.00

1

Bệnh viện thực hiện khảo sát, đánh giá sự hài lòng người bệnh và tiến hành các biện pháp can thiệp

0

0

0

1

0

4.00

1

PHẦN B. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC BỆNH VIỆN (14)

0

2

6

5

1

3.36

14

B1. Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện (3)

0

1

1

1

0

3.00

3

Xây dựng kế hoạch phát triển nhân lực bệnh viện

0

1

0

0

0

2.00

1

Bảo đảm và duy trì ổn định số lượng nhân lực bệnh viện

0

0

1

0

0

3.00

1

Bảo đảm cơ cấu chức danh nghề nghiệp của nhân lực bệnh viện

0

0

0

1

0

4.00

1

B2. Chất lượng nguồn nhân lực (3)

0

0

2

0

1

3.67

3

Nhân viên y tế được đào tạo và phát triển kỹ năng nghề nghiệp

0

0

1

0

0

3.00

1

Nhân viên y tế được nâng cao kỹ năng ứng xử, giao tiếp, y đức

0

0

1

0

0

3.00

1

Bệnh viện duy trì và phát triển bền vững chất lượng nguồn nhân lực

0

0

0

0

1

5.00

1

B3. Chế độ đãi ngộ và điều kiện, môi trường làm việc (4)

0

0

1

3

0

3.75

4

Bảo đảm chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ của nhân viên y tế

0

0

1

0

0

3.00

1

Bảo đảm điều kiện làm việc, vệ sinh lao động và nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế

0

0

0

1

0

4.00

1

Sức khỏe, đời sống tinh thần của nhân viên y tế được quan tâm và cải thiện

0

0

0

1

0

4.00

1

Tạo dựng môi trường làm việc tích cực cho nhân viên y tế

0

0

0

1

0

4.00

1

B4. Lãnh đạo bệnh viện (4)

0

1

2

1

0

3.00

4

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch, chiến lược phát triển bệnh viện và công bố công khai

0

1

0

0

0

2.00

1

Triển khai văn bản của các cấp quản lý

0

0

1

0

0

3.00

1

Bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực quản lý bệnh viện

0

0

1

0

0

3.00

1

Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ lãnh đạo và quản lý kế cận

0

0

0

1

0

4.00

1

PHẦN C. HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN (38)

0

5

21

9

3

3.26

38

C1. An ninh, trật tự và an toàn cháy nổ (2)

0

0

2

0

0

3.00

2

Bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện

0

0

1

0

0

3.00

1

Bảo đảm an toàn điện và phòng chống cháy nổ

0

0

1

0

0

3.00

1

C2. Quản lý hồ sơ bệnh án (2)

0

0

1

1

0

3.50

2

Hồ sơ bệnh án được lập đầy đủ, chính xác, khoa học

0

0

0

1

0

4.00

1

Hồ sơ bệnh án được quản lý chặt chẽ, đầy đủ, khoa học

0

0

1

0

0

3.00

1

C3. Ứng dụng công nghệ thông tin (2)

0

0

2

0

0

3.00

2

Quản lý tốt cơ sở dữ liệu và thông tin y tế

0

0

1

0

0

3.00

1

Thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động chuyên môn

0

0

1

0

0

3.00

1

C4. Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (6)

0

1

3

1

1

3.33

6

Thiết lập và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nhiễm khuẩn

0

0

0

1

0

4.00

1

Xây dựng và hướng dẫn nhân viên y tế thực hiện các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

0

0

0

0

1

5.00

1

Triển khai chương trình và giám sát tuân thủ rửa tay

0

0

1

0

0

3.00

1

Đánh giá, giám sát và triển khai kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện

0

0

1

0

0

3.00

1

Chất thải rắn bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

0

0

1

0

0

3.00

1

Chất thải lỏng bệnh viện được quản lý chặt chẽ, xử lý an toàn và tuân thủ theo đúng quy định

0

1

0

0

0

2.00

1

C5. Năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn (6)

0

1

2

3

0

3.33

6

Bảo đảm xác định chính xác người bệnh khi cung cấp dịch vụ

0

0

1

0

0

3.00

1

Thực hiện quy trình kỹ thuật chuyên môn theo danh mục và phân tuyến

0

1

0

0

0

2.00

1

Nghiên cứu và triển khai các kỹ thuật tuyến trên, kỹ thuật mới, hiện đại

0

0

0

1

0

4.00

1

Xây dựng quy trình kỹ thuật và triển khai các biện pháp giám sát chất lượng kỹ thuật

0

0

1

0

0

3.00

1

Xây dựng các hướng dẫn chuyên môn và phác đồ điều trị

0

0

0

1

0

4.00

1

Áp dụng các phác đồ điều trị đã ban hành và giám sát việc tuân thủ của nhân viên y tế

0

0

0

1

0

4.00

1

C6. Hoạt động điều dưỡng và chăm sóc người bệnh (5)

0

2

2

0

1

3.00

5

Hệ thống điều dưỡng trưởng được thiết lập và hoạt động hiệu quả

0

1

0

0

0

2.00

1

Người bệnh được điều dưỡng hướng dẫn, tư vấn điều trị và chăm sóc, giáo dục sức khỏe phù hợp với bệnh đang được điều trị

0

0

0

0

1

5.00

1

Người bệnh được chăm sóc vệ sinh cá nhân trong quá trình điều trị tại bệnh viện

0

0

1

0

0

3.00

1

Phòng ngừa nguy cơ người bệnh bị trượt ngã

0

0

1

0

0

3.00

1

Phòng ngừa các nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh

0

1

0

0

0

2.00

1

C7. Năng lực thực hiện chăm sóc dinh dưỡng và tiết chế (5)

0

1

3

1

0

3.00

5

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

0

1

0

0

0

2.00

1

Bệnh viện bảo đảm cơ sở vật chất để thực hiện công tác dinh dưỡng và tiết chế trong bệnh viện

0

0

1

0

0

3.00

1

Người bệnh được đánh giá, theo dõi tình trạng dinh dưỡng trong thời gian nằm viện

0

0

1

0

0

3.00

1

Người bệnh được hướng dẫn, tư vấn chế độ ăn phù hợp với bệnh lý

0

0

0

1

0

4.00

1

Người bệnh được cung cấp chế độ dinh dưỡng phù hợp với bệnh lý trong thời gian nằm viện

0

0

1

0

0

3.00

1

C8. Chất lượng xét nghiệm (2)

0

0

2

0

0

3.00

2

Bảo đảm năng lực thực hiện các xét nghiệm huyết học, hóa sinh, vi sinh và giải phẫu bệnh

0

0

1

0

0

3.00

1

Bảo đảm chất lượng các xét nghiệm

0

0

1

0

0

3.00

1

C9. Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc (6)

0

0

3

2

1

3.67

6

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức hoạt động dược

0

0

0

1

0

4.00

1

Bảo đảm cơ sở vật chất khoa Dược

0

0

0

1

0

4.00

1

Cung ứng thuốc và vật tư y tế tiêu hao đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng

0

0

0

0

1

5.00

1

Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý

0

0

1

0

0

3.00

1

Thông tin thuốc, theo dõi báo cáo ADR kịp thời, đầy đủ và có chất lượng

0

0

1

0

0

3.00

1

Hội đồng thuốc và điều trị được thiết lập và hoạt động hiệu quả

0

0

1

0

0

3.00

1

C10. Nghiên cứu khoa học (2)

0

0

1

1

0

3.50

2

Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học

0

0

1

0

0

3.00

1

Áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong hoạt động bệnh viện và các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

0

0

0

1

0

4.00

1

PHẦN D. HOẠT ĐỘNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG (9)

0

1

5

1

2

3.44

9

D1. Thiết lập hệ thống và xây dựng, triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng (3)

0

1

2

0

0

2.67

3

Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện

0

0

1

0

0

3.00

1

Xây dựng và triển khai kế hoạch chất lượng bệnh viện

0

0

1

0

0

3.00

1

Xây dựng uy tín và văn hóa chất lượng bệnh viện

0

1

0

0

0

2.00

1

D2. Phòng ngừa các sai sót, sự cố và cách khắc phục (2)

0

0

0

0

2

5.00

2

Xây dựng hệ thống báo cáo, tổng hợp, phân tích sai sót và khắc phục

0

0

0

0

1

5.00

1

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sai sót, sự cố

0

0

0

0

1

5.00

1

D3. Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng (4)

0

0

3

1

0

3.25

4

Đánh giá chính xác thực trạng và công bố công khai chất lượng bệnh viện

0

0

1

0

0

3.00

1

Đo lường và giám sát cải tiến chất lượng bệnh viện

0

0

1

0

0

3.00

1

Hợp tác với cơ quan quản lý trong việc xây dựng công cụ, triển khai, báo cáo hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện

0

0

0

1

0

4.00

1

Tích cực cải tiến chất lượng bệnh viện và áp dụng các mô hình, phương pháp cải tiến chất lượng

0

0

1

0

0

3.00

1

PHẦN E. TIÊU CHÍ ĐẶC THÙ CHUYÊN KHOA

0

0

2

2

0

3.50

4

E1. Tiêu chí sản khoa, nhi khoa (áp dụng cho bệnh viện đa khoa có khoa Sản, Nhi và bệnh viện chuyên khoa Sản, Nhi) (4)

0

0

2

2

0

3.50

4

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc sản khoa và sơ sinh

0

0

0

1

0

4.00

1

Bệnh viện thiết lập hệ thống tổ chức chăm sóc nhi khoa

0

0

0

1

0

4.00

1

Bệnh viện thực hiện tốt hoạt động truyền thông sức khỏe sinh sản trước sinh, trong khi sinh và sau sinh

0

0

1

0

0

3.00

1

Bệnh viện tuyên truyền, tập huấn và thực hành tốt nuôi con bằng sữa mẹ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và UNICEF

0

0

1

0

0

3.00

1

III. TÓM TẮT CÔNG VIỆC KIỂM TRA BỆNH VIỆN
- Ông Cao Minh Chu BSCKII Phó Giám đốc Sơ y tế Trưởng đoàn - Bà Phan Thị Thu Ngân BSCKII Trưởng phòng KHTC-SYT Thành viên - Bà Trần Thị Diễm Kiều DS phòng quản lý Dược Thành viên - Ông Phạm Hồ Việt Anh CN Phòng TCCB Thành viên - Ông Nguyễn Thành Lập BSCKI Phó trưởng phòng nghiệp vụ Y Thành viên - Ông Đoàn Anh Luân BSCKII Giám Đốc BVYHCT Thành viên - Bà Trần Thị Thu Hà CKI ĐD Trưởng Phòng ĐD BVNĐCT Thành viên - Bà Lê Thị Hồng My CN Phòng KHTC SYT Thành viên Tổ Thư Ký: - Ông Lâm Hữu Đưc CKI ĐD Trưởng phòng ĐD BVĐKTPCT

IV. BIỂU ĐỒ CÁC KHÍA CẠNH CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
a. Biểu đồ chung cho 5 phần (từ phần A đến phần E)

c. Biểu đồ riêng cho phần B (từ B1 đến B4)

d. Biểu đồ riêng cho phần C (từ C1 đến C10)

e. Biểu đồ riêng cho phần D (từ D1 đến D3)

IV. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

(Nhận xét dựa trên kết quả đánh giá các mục A1, A2, A3... B1, B2…)

 

V. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN

(Nhận xét dựa trên kết quả đánh giá các tiêu chí có điểm cao trong các mục A1, A2, A3... B1, B2…)

- Bệnh viện đã xây dựng đề án vị trí việc làm và được sở y tế phê duyệt
- Bệnh viện có xây dựng hệ thống báo cáo, biện pháp phòng ngừa các sự cố tai biến
- Có xây dựng kế hoạch, đề án cải tiến chất lượng bệnh viện, các khoa phòng có xây dựng kế hoạch cải tiến có sơ kết, các biện pháp phòng ngừa sai sót, chống quá tải, hài lòng người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn
- Có báo cáo sai sót, sự cố tự nguyện
- Có cung cấp thức ăn cho bệnh viện
- Có báo cáo hoạt động tài chánh báo cáo hàng năm
- Thu nhập tăng thêm cho nhân viên đạt khá.
- Có tổ chức phỏng vấn người bệnh, tiến hành khảo sát thu thập thông tin ý kiến phản ánh của người bệnh
- Bệnh viện thực hiện đúng quy định nâng lương thường xuyên và trước thời hạn đúng quy định về thời gian, bảo đảm chế độ cho công chức viên chức

VI. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI

(Nhận xét dựa trên các tiêu chí có điểm thấp mức 1 và 2, các vấn đề nổi cộm, bức xúc… đoàn phát hiện khi đi đánh giá).

- Chưa có bài báo khoa học đăng trên tạp chí.
- Các chỉ số đầu ra chưa đạt, tự cấy vi sinh đầu ra, chủ yếu ;là nội kiểm
- Thiếu các lớp tập huấn về tiền sản, hậu sản
- Chưa có hệ thống bắt số tự động, bảng điểm điện tử
- Chưa xây dựng logo và slogan
- Chưa tin tức hoạt động vào trang web
- Chưa giám sát và xây dựng các công cụ đo lường chưa chặt chẽ, thiếu tính đồng bộ
- Bệnh viện tự phê duyệt danh mục kỹ thuật chưa đúng quy định
- Chưa cập nhật kỹ thuật mới do Bộ y tế ban hành
- Chưa có chứng chỉ chăm sóc theo quy định
- Chưa có đủ 50 phần trăm điều dưỡng trưởng có trình độ đại học.
- Chưa thực hiện được việc công khai giá thuốc, viện phí vào trang web
- Chưa có hệ thóng Camera an ninh tự động theo dõi toàn bệnh viện
- Chưa trang bị hệ thống chũa cháy tự động tại các khoa phòng
- Chưa lập bệnh án theo hình thức bệnh án điện tử
- Bệnh án chưa được lưu trữ toàn bộ các thông tin trên hệ thống máy tính bệnh viện
- Người bệnh chưa được cung cấp mã số/mã vạch
- Chưa có kết quả giám sát được lưu giữ bằng phần mềm tin học

VII. ĐOÀN KIỂM TRA ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẦN CẢI TIẾN

(Đoàn cho ý kiến với bệnh viện cần ưu tiên cải tiến hoạt động nào trước, không quá tốn kém, không cần nhiều nguồn lực, không tốn nhiều thời gian… và đạt kết quả ngay).

- Hoàn chỉnh kế hoạch, quy hoạch tổng thể bệnh viện trình cấp thẩm quyền phê duyệt

VIII. Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BỆNH VIỆN VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA

(Giải trình, đồng tình, phản đối với các nhận xét, đánh giá).

- Tăng thêm nguồn nhân lực đại học cho bệnh viện nhất là Bác sĩ
- BS cận lâm sàng về chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm chỉ có cử nhân đề nghị sở y tế hỗ trợ , can thiệp với BHYT

IX. KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA

- Công tác tổ chức hoạt động tốt
- Công tác quản lý BHYT chưa được tốt
- Xử lý chất thải chưa đạt do yếu tố khách quan, dự án đã khởi động về quản lý chất thải của Thành phố cần thơ trong đó có hệ thống chất thải bệnh viện Ô Môn
- Công nghệ thông tin chưa được xứng tầm, chưa đạt trình độ cao, bệnh án ngoại trú về bệnh án điện tử chưa thực hiện được
- Sẽ bổ sung nguồn lực theo đề nghị của bệnh viện
- Sở y tế sẽ làm việc BHXH thành phố để tháo gỡ trong thời gian sắp tới
- Ghi nhận các góp ý của đoàn kiểm tra, định hướng phát triển nguồn nhân lực theo quy hoạch của bệnh viện
- Trang thiết bị của dự án phải phát huy tối đa theo công năng của thiết bị
- Tăng cường bình bệnh án, bình toa thuốc
- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hạn chế chuyển tuyến, chống quá tải tuyến trên
- Không để thiếu thuốc tại các trạm y tế

Ngày  05 tháng 12  năm 2014

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA                             THƯ KÝ ĐOÀN                                            GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

            (Ký tên)                                                                (Ký tên)                                                     (Ký tên và đóng dấu)

 

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử