Trang chủ
Thông báo
Thông báo hiệu chuẩn kiểm định trang thiết bị y tế
Thông báo hiệu chuẩn kiểm định trang thiết bị y tế...
Thông báo mua trang thiết bị y tế
Thông báo mua trang thiết bị y tế...
Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn thống báo về việc thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT
Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn thống báo về việc thực hiện giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT...
Thông báo sửa chữa Trang thiết bị y tế
Thông báo sửa chữa Trang thiết bị y tế ...
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN CÔNG BỐ
CƠ SỞ KHÁM, BỆNH CHỮA BỆNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH ĐỂ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH...
Thông báo kết quả đánh giá, kết quả chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023
kết quả đánh giá, kết quả chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023...
Thông báo đấu thầu tài sản
Thông báo đấu thầu tài sản...
Thông báo đấu thầu tài sản
Thông báo đấu thầu tài sản...
Quyết định về việc ban hành thí điểm Khung chương trình thực hành lâm sàng dành cho Bác sĩ y khoa mới tốt nghiệp
Quyết định về việc ban hành thí điểm Khung chương trình thực hành lâm sàng dành cho Bác sĩ y khoa mới tốt nghiệp...
Thông báo các công ty đã nhận được thông báo trúng thầu, mời liên hệ với bệnh viện để tiến hành các bước tiếp theo
Thông báo các công ty đã nhận được thông báo trúng thầu, mời liên hệ với bệnh viện để tiến hành các bước tiếp theo...

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử