Trang chủ
Chất lượng bệnh viện
BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Địa chỉ chi tiết: số 83-Cách mạng tháng 8-Phường Châu Văn Liêm-Quận Ô Môn-Tp.Cần Thơ, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, Cần Thơ...
Sở Y tế phúc tra đánh giá chất lượng Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn năm 2022
Ngày 15/3/2023, Đoàn công tác Sở Y tế Cần Thơ do TS. Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn, phối hợp với Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn phúc tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2022...
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022 (ÁP DỤNG CHO CÁC BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ)...
Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá Bộ Tiêu chí Chất lượng bệnh viện 9 tháng năm 2021
Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-UBND, ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn...
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022 (ÁP DỤNG CHO BỆNH VIỆN TỰ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ)...
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2022 ĐƠN VỊ : BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUÂN Ô MÔN - TP.CẦN THƠ...
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2022
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN 6 THÁNG NĂM 2022...
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2021...
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020...
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019
BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019...
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN; Địa chỉ chi tiết: số 83-Cách mạng tháng 8-Phường Châu Văn Liêm-Quận Ô Môn-Tp.Cần Thơ ; Số giấy phép hoạt động:555/SYT-GPHĐ Ngày cấp: 31/12/2013...
Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017
Bệnh viện: BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN Địa chỉ chi tiết: Cách mạng Tháng Tám, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP. Cần Thơ...

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử