Trang chủ
Hoạt động công tác Đảng

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

          Chiều 22/5, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Minh Bạch - Bí thư Đảng ủy  - Giám đốc bệnh viện, chủ trì hội nghị.

       Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa gồm 06 chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên hiện có 179 đảng viên (trong đó chính thức 170, dự bị 09, Nữ 94, dân tộc khmer 05); Ban Chấp hành Đảng bộ hiện có 11đồng chí. Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí; Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 04 đồng chí.

Toàn cảnh hội nghị

          Qua hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Đảng bộ Bệnh viện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả quan trọng bước đầu về công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo thực hiện nhất là Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên toàn khóa “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chú trọng nhiều hơn công tác củng cố tổ chức bộ máy gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và tinh giảm biên chế; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

          Công tác kiểm tra giám sát luôn được quan tâm tập trung kiểm tra những vấn đề liên đến quan các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực nhằm kịp thời chấn chỉnh không để xảy ra.

          Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính quyền do ảnh hưởng tình hình dịch Covid- 19, bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng. Nhưng các chỉ tiêu khám chữa bệnh, điều trị nội trú, công suất sử dụng giường đạt và vượt so với kế hoạch, phát triển nhiều kỹ thuật mới, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến ngày càng nâng cao chất lượng khám và điều trị.

          Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bệnh viện phát động và tham gia nhiều phong trào thi đua và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Với những thành tựu đạt được và hạn chế trong giữa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc như lãnh đạo tốt hơn công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công nhân viên chức, chăm lo đời sống vật chất cho nhân viên để cán bộ đảng viên an tâm công tác; Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Đảng bộ, nhất là sự đoàn kết nhất trị của đảng viên trong Đảng bộ để tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị; Luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ về chính trị, chuyên môn, quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phương pháp làm việc phủ hợp quy luật phát triển của nền kinh tế thị trường; Cấp ủy cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết và chương trình hành động; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đảm bảo hiệu quả qua đó kịp thời uốn nắn những sai trái, lệch lạc, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp để tổ chức thực hiện. Đồng thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng, dư luận xã hội để kịp thời phản ánh, giải quyết các vấn đề phát sinh.

          Trong thời gian tới Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện kịp thời những đảng viên vi phạm, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, mạnh dạn thẳng thắn chỉ ra những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết số Trung ương IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, thống nhất trong toàn Đảng bộ Bệnh viện về công tác Đảng, công tác chính quyền, đoàn thể và công tác chuyên môn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ Bệnh viện đa khoa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

                                                   Tổ Giáo dục sức khỏe, phòng Điều dưỡng

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử