Trang chủ
Hoạt động đoàn thể

Bệnh viên đa khoa quận Ô Môn
Tổ chức Hội nghị đại biểu Cán bộ, viên chức năm 2017

Chiều ngày 15/02 bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn tổ chức Hội nghị đại biểu Cán bộ, Viên chức năm 2017. Nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, viên chức trong đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh, đủ phẩm chất, năng lực, đạo đức; làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả; ngăn chặn và chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.

          Hội nghị đại biểu Cán bộ, viên chức năm 2017
Hội nghị đã nghe chỉ đạo của Đảng ủy về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong đơn vị, những phấn đấu, nổ lực không ngừng để phát triển trong năm qua; các hoạt động nổi bật của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, Ban giám đốc cùng Công đoàn bệnh viện đã ký cam kết phát động phong trào thi đua năm 2017 thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra.
BGĐ cùng CĐ bệnh viện  ký cam kết phát động phong trào thi đua năm 2017

          BGĐ cùng CĐ bệnh viện  ký cam kết phát động phong trào thi đua năm 2017

Thảo luận tại hội nghị đã tranh luận sôi nổi, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động trong đơn vị, trên tinh thần dân chủ, minh bạch về Quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ, quyền lợi của người lao động. 

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG 

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử