Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

               SỐ: 
858/LLV-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 11 tháng 12 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  11/12/2017 đến 15/12/2017   

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
11/12/2017

 Sáng:
    - 
BGĐ tiếp đoàn Dự án Quản lý Chất thải y tế - Bộ Y tế kiểm định đợt 2 – đầu ra Quản lý chất thải y tế BV Ô Môn tại Hội trường giao ban.
 Chiều:
   
 - 14 giờ: PGĐ Lê Minh Bạch họp về “Dự án mở rộng bệnh viện” tại Cần Thơ.
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

Thứ 3
12/12/2017

 Sáng:
   
 -  BGĐ tiếp đoàn Dự án Quản lý Chất thải y tế - Bộ Y tế kiểm định đợt 2 – đầu ra Quản lý chất thải y tế BV Ô Môn tại Hội trường giao ban(tt)
    -  PGĐ Lê Minh Bạch tham gia Đoàn khám NVQS từ 12/12 đến 21/12/2017
    - PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - GĐ Lê Văn Lóng PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

Thứ 4

13/12/2017

 Sáng:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 
13h30: BGĐ tiếp Đoàn phúc tra Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện phúc tra BV Ô Môn tại hội trường giao ban

Thứ 5
14/12/2017

 Sáng:
    - 
7 giờ 30: GĐ Lê Văn Lóng dự kỳ họp thứ bảy HĐND quận khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 (2 ngày) tại UBND quận.
Chiều:
    - 
13 giờ 30: BGĐ Sơ kết kiểm tra quí III – Xét thi đua khen thưởng đợt II.

Thứ 6
15/12/2017

 Sáng:
    
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện 
Chiều:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    BSCKI. Vương Trung Lễ             

 

 

 

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử