Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN


               SỐ: 867/LLV-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 18 tháng 12 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  18/12/2017 đến 22/12/2017   

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
18/12/2017

 Sáng:
   
- PGĐ Lê Minh Bạch tham gia đoàn khám tuyển nghĩa vụ quân sự đến 22/12/2017.
    - GĐ Lê Văn Lóng-PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
   
 - 15 giờ: Họp ban thường vụ Đảng ủy.

Thứ 3
19/12/2017

 Sáng:
    - GĐ Lê Văn Lóng Kiểm tra khối Thi đua Y tế cấp Quận, Huyện đến 21/12/2017
     
- PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:

    - PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

Thứ 4

20/12/2017

 Sáng:
    - 
PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 
PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

Thứ 5
21/12/2017

 Sáng:
   
 - PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
Chiều:
    
- PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện..

Thứ 6
22/12/2017

 Sáng:
    
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện 

Chiều:
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    BSCKI. Vương Trung Lễ             

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử