Trang chủ
Thông báo
SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
 BVĐK QUẬN Ô MÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        
     Số: 224/TB-BV Ô Môn, Ngày 24 tháng 12 năm 2015

THÔNG BÁO
(V/v Khám bệnh, chữa bệnh trong dịp nghỉ tết dương lịch năm 2016)
 
    - Căn cứ Thông báo số: 88/TB – UBND ngày 23/12/2015 của UBND Thành phố Cần Thơ về thời gian nghỉ, trực trong dịp Tết dương lịch năm 2016.
    - Nay Ban Giám Đốc Bệnh viện Đa Khoa Quận Ô Môn thông báo:
        + Bệnh viện nghỉ Tết dương lịch năm 2016 ngày 01 tháng 01 năm 2016 (thứ sáu)
        + Trong thời gian trên Bệnh viện có phân công Y, Bác sỹ trực: Tiếp nhận khám, cấp cứu cho người bệnh đến Bệnh viện khám bệnh.
       + Riêng bệnh nhân có thẻ BHYT khám ngoại trú sẽ cấp đơn mua thuốc, bệnh nhân cấp cứu, điều trị nội trú vẫn cấp thuốc theo qui định.
T/M BAN GIÁM ĐỐC          
 PHÓ GIÁM ĐỐC             
(Đã ký)                    

 

 BS CKI LÊ MINH BẠCH       
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử