Trang chủ
Thông báo
SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 291/TB-BV Ô Môn, ngày 18 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KHÁM CHỮA BỆNH TRONG DỊP NGHỈ LỄ NGÀY MIỀN NAM
HOÀN TOÀN GIẢI PHÓNG VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG

    -  Căn cứ Thông báo số: 22/TB – UBND ngày 14 tháng 4 năm 2017 của UBND Thành phố Cần Thơ về thời gian nghỉ, trực trong dịp lễ Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30/4/2017) và Ngày Quốc tế Lao Động (01/5/2017).
    -  Nay Ban Giám Đốc Bệnh viện Đa Khoa Quận Ô Môn thông báo:
     + Ngày lễ miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/2017 và Ngày Quốc tế Lao Động 01/5/2017 nhằm ngày Chủ nhật và thứ hai. Do ngày miền nam hoàn toàn giải phóng 30/4/2017 rơi vào ngày chủ nhật nên Bệnh viện nghỉ bù vào ngày thứ ba (ngày 02 tháng 5 năm 2017). Như vậy bệnh viện sẽ nghỉ lễ 04 ngày, kể từ ngày 29/4/2017 đến hết ngày 02/5/2017.
     + Đến ngày 03 tháng 5 năm 2017(thứ tư) Bệnh viện làm việc bình thường.
     + Trong thời gian nghỉ lễ Bệnh viện có phân công Y, Bác sỹ trực: Tiếp nhận khám, cấp cứu cho người bệnh đến Bệnh viện khám bệnh.
     + Riêng bệnh nhân có thẻ BHYT khám ngoại trú sẽ cấp đơn mua thuốc, bệnh nhân cấp cứu, điều trị nội trú vẫn cấp thuốc theo qui định.

TM.GIÁM ĐỐC       
(Đã ký)             
BSCKI . Lê Minh Bạch

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử