Trang chủ
Thông báo

 SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
BỆNH 
VIỆN ĐA KHOA Ô MÔN
Số:10/TB-BV

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      
                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                   
                                                    Ô Môn, ngày 05 tháng 01 năm 2017

                         

THÔNG BÁO

(VỀ VIỆC KHÁM CHỮA BỆNH TRONG DỊP NGHỈ 
TẾT NGUYÊN ĐÁN ĐINH DẬU NĂM 2017)

 

- Căn cứ Thông báo số 01/TB – UBND ngày 04/01/2017 của UBND Quận Ô Môn về thời gian nghỉ và trực trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
- Nay Ban Giám Đốc Bệnh viện Đa Khoa  Quận Ô Môn thông  báo:
    + Bệnh viện nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 từ ngày 26/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (Tức từ ngày 29 tháng chạp năm Bính Thân đến hết mùng 05 tháng giêng năm Đinh Dậu).
    + Trong thời gian trên Bệnh viện có phân công Y, Bác sỹ trực: Tiếp nhận khám, cấp cứu cho người bệnh đến Bệnh viện khám bệnh.
    + Riêng bệnh nhân có thẻ BHYT khám ngoại trú sẽ cấp đơn mua thuốc, bệnh nhân cấp cứu, điều trị nội trú vẫn cấp thuốc theo qui định.
    + Đến ngày 02/02/2017 (nhằm ngày mùng 06 tháng giêng âl) Bệnh viện làm việc bình thường.

PHÓ GIÁM ĐỐC        
Đã ký                

 

BSCKI. Lê Minh Bạch   

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử