Trang chủ
Thông báo

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
  BVĐK QUẬN ÔMÔN

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

     
                      Ô Môn, ngày 01 tháng 04 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  01/04/2019 đến  05/04/2019 

Thứ/Ngày

NỘI DUNG

Thứ 2

01/04/2019

 

Sáng:
 
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

Chiều:

  - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 

Thứ 3

02/04/2019

 

Sáng:
 
  - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

 

Chiều:

  -14h: Họp BGĐ- trợ lý tại Hội trường giao ban.

Thứ 4

03/04/2019

 

Sáng:
 

   - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

Chiều:

   -13h30: GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch dự họp BCH đảng bộ mở rộng tại Quận ủy.

Thứ 5

04/04/2019

Sáng:

  - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

Chiều:

  - 14h:  PGĐ Lê Minh Bạch dự họp HĐND tại Uỷ ban Quận.

Thứ 6

05/04/2019

Sáng:
 
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

Chiều:
 
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
.

 

 

                

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

 

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN            

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


                    Cn. Nguyễn Ngọc Quí                 

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử