Trang chủ
Thông báo

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
  BVĐK QUẬN ÔMÔN

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

     
                      Ô Môn, ngày 11 tháng 11 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  11/11/2019 đến  15/11/2019 

Thứ/Ngày

NỘI DUNG

Thứ 2

11/11/2019

 

Sáng:
 

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, làm việc tại Bệnh viện.
- PGĐ Tống Hoàng Việt trực bệnh viện

 

Chiều:

GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, làm việc tại bệnh viện.
-  13h30 Ban giám đốc xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.
-  PGĐ Tống Hoàng Việt trực bệnh viện.
- 18h30 PGĐ  Lê Minh Bạch dự lễ bế mạc ngày hồi văn hóa, thể thao, du lịch  Quận Ô Môn, lần thứ III năm 2019.

Thứ 3

12/11/2019

 

Sáng:

 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch,PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
 - 8h30 Ban giám đốc tiếp đoàn Bệnh viện YHCT Cần Thơ kiểm tra công tác YHCT Bệnh viện đa khoa Quận Ô Môn.

Chiều:

 -  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
 - 14 giờ 00 Ban giám đốc họp 4 phòng chức năng Bệnh viện về về bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện

Thứ 4

13/11/2019

 

Sáng:

 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
 - 8 h 00 PGĐ  Lê Minh Bạch dự Hội nghị triển khai tháng hành động Quốc gia về phòng chống HIV/AIDS tại UBND Quận.

Chiều:

 GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt  làm việc tại bệnh viện.

Thứ 5

14/11/2019

Sáng:

 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, làm việc tại bệnh viện.

Chiều:

 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, làm việc tại bệnh viện.
 - 15h00 PGĐ  Lê Minh Bạch tiếp xúc cử chi Phường Thới An.

Thứ 6

15/11/2019

Sáng:
 
 - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:

- GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
-13h30 PGĐ  Lê Minh Bạch họp về việc hoạt động công tác Đảng theo Quyết định  số 99 - QĐ/TW tại Thành ủy TP Cần Thơ.

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

 

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN            

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BSCKI. Vương Trung Lễ

                

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử