Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 24
 tháng 5 năm 2021

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Từ  24/5/2021 đến
 28/5/2021     

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
24/5/2021

 Sáng:

- GĐ Lê Minh Bạch,PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện
- 8h30 họp về công tác chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo định suất

Chiều: 
- GĐ Lê Minh Bạch,PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện

Thứ 3
25/5/2021

 Sáng:
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện 

 Chiều:
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện  

Thứ 4
26/5/2021

Sáng:

- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện
- 8h00 Họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid -19

 Chiều:
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện 

Thứ 5
27/5/2021

 Sáng:
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện

 Chiều:
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện

Thứ 6
28/5/2021

 Sáng:

- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, làm việc tại Bệnh viện
- 8h00 PGĐ Vương Trung Lễ họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh COvid-19 


Chiều:
- GĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Vương Trung Lễ làm việc tại Bệnh viện

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    BSCKI. Huỳnh Thanh Tuấn            

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử