Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN


               SỐ: 54/LLV-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 22 tháng 1 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  22/1/2018 đến 26/1/2018   

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
22/1/2018

 Sáng:
 
  - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
    - 13 giờ 30: PGĐ Lê Minh Bạch dự đấu thầu thuốc – VTYT tại Sở Y tế

Thứ 3
23/1/2018

 Sáng:
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 14 giờ: BGĐ tiếp Chủ tịch UBND Lê Việt Sĩ đến khảo sát cở sở vật chất bệnh viện

Thứ 4

24/1/2018

 Sáng:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 
13 giờ 30: BGĐ họp giao chỉ tiêu năm 2018 các khoa tại hội trường giao ban

Thứ 5
25/1/2018

 Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    
- 13 giờ 30: BGĐ họp giao chỉ tiêu năm 2018 các khoa tại hội trường giao ban(tt)

Thứ 6
26/1/2018

 Sáng:
    
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 13 giờ 30: BGĐ họp giao chỉ tiêu năm 2018 các khoa tại hội trường giao ban(tt)

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    Cn. Nguyễn Ngọc Quí            

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử