Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

               SỐ: 821/LLV-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 27 tháng 11 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Từ  27/11/2017 đến 01/12/2017

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
27/11/2017

 Sáng:
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

 Chiều:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

Thứ 3
28/11/2017

 Sáng:
      - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
      - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

Thứ 4
29/11/2017

 Sáng:
    - 
BGĐ học tập Nghị Quyết Trung Ương 6, Khóa XII
 Chiều:
    - 
BGĐ học tập Nghị Quyết Trung Ương 6, Khóa XII(tt)

Thứ 5
30/11/2017

 Sáng:
    
- BGĐ học tập Nghị Quyết Trung Ương 6, Khóa XII(tt)
    - 7 giờ 30: PGĐ Lê Minh Bạch dự Đại hội thi đua quyết thắng các lực lượng vũ trang quận tại UBND quận
 Chiều:
    - 
BGĐ học tập Nghị Quyết Trung Ương 6, Khóa XII(tt)

Thứ 6
01/12/2017

 Sáng:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện 

 Chiều:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    BSCKI. Vương Trung Lễ             

 

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử