Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN


               SỐ: 71/LLV-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 29 tháng 1 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  29/1/2018 đến 02/2/2018   

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
29/1/2018

 Sáng:
  
  - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
   
 - 13 giờ 30: BGĐ  họp trực tuyến về công tác thống kê báo cáo hoạt động Y tế dịp Tết Mậu Tuất tại hội trường giao ban

Thứ 3
30/1/2018

 Sáng:
    - 8 giờ: BGĐ tiếp đoàn kiểm tra công trình Xử lý chất thải y tế của Sở Xây dựng TPCT tại hội trường giao ban
Chiều:
    - 15 giờ: BGĐ tổ chức bốc thăm sắp xếp nhân sự trực tết tại hội trường giao ban

Thứ 4

31/1/2018

 Sáng:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 
15 giờ: BGĐ tiếp đoàn kiểm tra công tác Kiểm tra –Giám sát và công tác Tuyên giáo của Quận Ủy và UB kiểm tra Quận Ủy tại Hội trường giao ban

Thứ 5
01/2/2018

 Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    
- 13 giờ 30: BGĐ họp Ban lãnh đạo mở rộng và triển khai một số văn bản có liên quan đến khám chữa bệnh bằng BHYT năm 2018

Thứ 6
02/2/2018

 Sáng:
    
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 13 giờ 30: BGĐ họp hội đồng bệnh nhân cấp bệnh viện

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    Cn. Nguyễn Ngọc Quí            

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử