Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 04 tháng 6 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Từ  04/6/2018 đến 08/6/2018   

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
04/6/2018

 Sáng:
  
  - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

Thứ 3
05/6/2018

 Sáng:
    - 9 giờ: PGĐ Lê Minh Bạch tiếp xúc cử tri P. Thới An
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
    - 14 giờ: BGĐ họp Hội đồng chuyên môn tại hội trường giao ban
    - 15 giờ: Họp BCH Đảng Ủy

Thứ 4

06/6/2018

Sáng:
   
 - 8 giờ: GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện họp với TTYT quận và 07 trạm y tế Phường về việc triển khia gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến xã phường tại hội trường giao ban
    - 7 giờ 30: PGĐ Lê Minh Bạch dự tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 tại BCHQS quận
 Chiều:
   
 - 15 giờ: họp lệ các Chi bộ

Thứ 5
07/6/2018

 Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
    - 15 giờ: họp lệ các Chi bộ(tt)

Thứ 6
08/6/2018

 Sáng:
    
- GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI tại Quận Ủy
    - PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
   
- 14 giờ: BGĐ làm việc với đoàn giám sát công tác CSSKSS của Trung tâm CSSKSS-TPCT

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    Cn. Nguyễn Ngọc Quí            

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử