Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 09 tháng 7 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Từ  09/7/2018 đến 13/7/2018   

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
09/7/2018

 Sáng:
  
  - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
   
 - 15 giờ: Họp lệ các Chi bộ định kỳ.

Thứ 3
10/7/2018

 Sáng:
    - BGĐ làm việc với bộ phận kiểm toán Dự án hỗ trợ xử lýchất thải y tế - Bộ Y tế tại hội trường giao ban.
 Chiều:
    - 15 giờ: Họp lệ các Chi bộ định kỳ (tt)

Thứ 4

11/7/2018

Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
   
 - 14 giờ: BGĐ Họp Hội đồng thuốc – điều trị tại hội trường giao ban.
    - 15 giờ: PGĐ Tống Hoàng Việt dự khai mạc giải bóng đá vô địch quận Ô Môn tại sân vận động quận Ô Môn

Thứ 5
12/7/2018

 Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
    - 14 giờ: BGĐ Họp triển khai TT15/2018/TT-BYT cho các Trạm Y tế xã phường tại hội trường giao ban

Thứ 6
13/7/2018

 Sáng:
    
- GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
Chiều:
   
- GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    Cn. Nguyễn Ngọc Quí            

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử