Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 10 tháng 9 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Từ  10/9/2018 đến 14/9/2018   

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
10/9/2018

 Sáng:
  
  - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch làm việc tại bệnh viện

Thứ 3
11/9/2018

 Sáng:
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
    - 14 giờ: PGĐ Lê Minh Bạch làm việc với Lãnh đạo khoa ngoại, P.KHTH, P.TCHC, P.ĐD tại hội trường giao ban
    - 15 giờ: Họp lệ các Chị Bộ định kỳ

Thứ 4

12/9/2018

Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
   
 - 14 giờ: GĐ Lê Văn Lóng tham gia đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chính sách, Pháp luật về BHXH, BHYT tại P.Thới An.
    - 15 giờ: Họp lệ các Chị Bộ định kỳ (tt)

Thứ 5
13/9/2018

 Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
    - 14 giờ: GĐ Lê Văn Lóng Họp BCĐ vận động BHXH.BHYT quận tại phòng họp số 01 UBND quận

Thứ 6
14/9/2018

 Sáng:
    
- 7 giờ: PGĐ Lê Minh Bạch dự Lễ Bế Giảng lớp đào tạo Cán bộ quản lý nguồn.
Chiều:
   
- 14 giờ: GĐ Lê Văn Lóng tham gia đoàn giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chính sách, Pháp luật về BHXH, BHYT tại P. Thới Long.

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    Cn. Nguyễn Ngọc Quí            

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử