Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 18 tháng 6 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Từ  18/6/2018 đến 22/6/2018   

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
18/6/2018

 Sáng:
  
  - PGĐ Lê Minh Bạch học lớp bồi dưỡng – cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo-quản lý tại trường Chính trị TPCT từ 18-6 đến 22-6/2018
    - GĐ Lê Văn Lóng làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng làm việc tại bệnh viện.

Thứ 3
19/6/2018

 Sáng:
    - GĐ Lê Văn Lóng đự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ đảng viên cấp cơ sở
 Chiều:
    - GĐ Lê Văn Lóng đự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ đảng viên cấp cơ sở(tt)

Thứ 4

20/6/2018

Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng đự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ đảng viên cấp cơ sở
    - PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng đự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với cán bộ đảng viên cấp cơ sở(tt)
    - PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

Thứ 5
21/6/2018

 Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
    - 14 giờ: GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện tổ chức buổi sinh hoạt KHCN định kỳ “ Phòng ngừa và điều trị cách ly bệnh cúm A H1N1” tại hội trường lớn.

Thứ 6
22/6/2018

 Sáng:
    
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
Chiều:
   
- 14 giờ: GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt họp với các trợ lý tại hội trường giao ban

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    Cn. Nguyễn Ngọc Quí            

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử