Trang chủ
Hoạt động đoàn thể

    CÔNG ĐOÀN Y TẾ BỆNH VIỆN ĐA KHOA Ô MÔN

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
    Là một thành viên của tổ chức Công đoàn, Công đoàn Y tế Bệnh viện đa khoa được thành lập từ năm 1990, dưới sự chỉ đạo của Liên Đoàn Lao Động quận Ô Môn và của Đảng ủy bệnh viện đa khoa Ô Môn ,luôn tăng cường công tác giáo dục chính trị xã hội, văn hoá, tình yêu tổ quốc, trung thành với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ trong đội ngủ cán bộ viên chức toàn bệnh viện, không ngừng trau dồi trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người thày thuốc Xã hội chủ nghĩa, ý thức làm chủ tập thể, làm chủ bản thân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết nội bộ tốt.
     Hoạt động Công đoàn với phong trào thi đua yêu nước đã gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của ngành. Các phong trào thi đua được triẻn khai với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú phù hợp với đặc điểm, điều kiện và nhiệm vụ của đơn vị. Công tác thi đua khen thưởng thực sự tạo động lực mạnh mẽ, tạo không khí thi đua lành mạnh và đã động viên được sự nỗ lực vượt bậc, tinh thần trách nhiệm, sức phấn đấu kiên trì của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị, đồng thời thông qua thi đua đã nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, lương tâm trách nhiệm và đạo đức người thày thuốc nhằm đáp ứng với nhu cầu bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.
     Phong trào thi đua khen thưởng trong đơn vị đã kích lệ tinh thần làm việc hăng say và phát huy tính sáng tạo trong CBVC, các phong trào thi đua đã và đang thực hiện như: 
Phong trào thi đua “Lao động tiên tiến”, “ Lao động giỏi ” “ Lao động sáng tạo ” thi đua “ 2 giỏi ”, phong trào “ Xanh, Sạch, Đẹp ”, “ An toàn vệ sinh lao động ”, “ Thực hành tiết kiệm chống lãng phí ”, thi đua “ Rèn luyện phấn đấu nâng cao Y đức”, thi đua “ Xây dựng cơ sở Y tế không có khói thuốc lá ”, “ Xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện ” , thi đua “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ”…đã thường xuyên được phát động có sơ tổng kết biểu dương khen thưởng nhiều cá nhân và tập thể trong đơn vị.
     Trong những năm qua công đoàn y tế bệnh viện đa khoa Ô Môn đã đạt được những thành tựu đáng kể như:
    + Bệnh viện đạt danh hiệu “ Bệnh viện xuất sắc toàn diện ” liên tiếp những năm : 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010
     + 8 cá nhân được phong tặng danh hiệu “ Thầy thuốc ưu tú ”.
    + Nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu “ Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở ”; “ Bằng khen của Uỷ Ban Nhân dân TP Cần Thơ”, “ Bằng khen của Liên đoàn lao động TP Cần Thơ”. 
    + Nhiều tập thể được công nhận là “ Tập thể lao động xuất sắc ”.
     Trong những năm qua Công đoàn Y tế bệnh viện luôn thể hiện vai trò đại diện cho giai cấp công nhân, người lao động đã phát huy vai trò vừa là tham mưu, vừa tham gia xây dựng, kiến nghị, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, quyền và nghĩa vụ có liên quan đến CBVC và người lao động.
     Bên cạnh việc chăm lo đời sống vật chất cho người lao động, Công đoàn Y tế Bệnh viện còn coi trọng các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, thể lực và tinh thần cho người lao động. Thông qua các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các loại hình sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động tham quan du lịch, giao lưu học hỏi…, đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Y tế có sức khoẻ, luôn vui tươi, có nếp sống văn hoá công nghiệp, biết vui chơi lành mạnh, ham học hỏi và sẵn sàng cống hiến.
     Hoạt động công đoàn luôn gắng liền với các hoạt động xã hội từ thiện với các phong trào “Uống nước nhớ nguồn ”, “ Hiến máu nhân đạo ”, “ khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo”…, đóng góp các loại quỹ thể hiện tinh thần “ Lá lành đùm lá rách ” để ủng hộ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn như:  Quỹ đền ơn đáp nghĩa ” “ Quỹ vì người nghèo ”, “ Quỹ khuyến học ”, “ Quỹ mái ấm công đoàn ”, “ Quỹ tấm lòng vàng ” “ Qũy tháng hành động vì trẻ em ”… trong những năm qua đơn vị cũng đã nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phượng, …
    Công đoàn bệnh viện đa khoa phối hợp cùng chính quyền trong những năm qua đã và đang thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình, trong thời gian tới sẽ cố gắng phát huy hơn nữa để xứng đáng là chổ dựa vững chắc cho CBVC và người lao động, để toàn thể CBVC bệnh viện yên tâm công tác, thực hiện tốt việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Một số hình ảnh hoạt động của Công đoàn Bệnh viện


Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử