Trang chủ
Hoạt động đoàn thể

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2016

    Ngày 04/02/2016 bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2016. Nhằm phát huy quyền dân chủ của CBCCVC tại bệnh viện.
    Hội nghị thông qua Nghị quyết năm 2015, kết quả thực hiện Quy chế dân chủ, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong năm 2015 và kí cam kết phát động phong trào thi đua năm 2016.
    CBCCVC đã sôi nổi thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp mới phù hợp với tình hình hoạt động trong đơn vị, trên tinh thần dân chủ, minh bạch về Quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ, quyền lợi của người lao động. Đoàn chủ tịch tiếp thu những ý kiến phản hồi của người lao động và giải trình cụ thể tại hội nghị, tập thể thống nhất 100%.
    Tại hội nghị đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017 gồm 5 đồng chí.
PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG BV Ô MÔN

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử