Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN


               SỐ: 25/LLV-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 8 tháng 1 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  08/1/2018 đến 12/1/2018   

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
8/1/2018

 Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
   
 - 15 giờ họp BCH Đảng ủy

Thứ 3
9/1/2018

 Sáng:
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

Thứ 4

10/1/2018

 Sáng:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 
13 giờ 30: PGĐTống Hoàng Việt dự hội nghị tổng kết công tác tổ chức và kiểm tra Đảng năm 2017 tại Quận ủy Ô Môn
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch làm việc tại bệnh viện

Thứ 5
11/1/2018

 Sáng:
   
 - 7 giờ 30: PGĐ Lê Minh  Bạch dự Hội nghị giao ban thường trực HĐND quận tại UBND quận.
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    
- 13 giờ 30: Hội nghị tổng kết công tác Y tế năm 2017, triển khai kế hoạch năm 2018

Thứ 6
12/1/2018

 Sáng:
    
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện 
Chiều:
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    Cn. Nguyễn Ngọc Quí            

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử