Trang chủ
Thông báo

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
  BVĐK QUẬN ÔMÔN

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

     
                      Ô Môn, ngày 11 tháng 10 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  07/10/2019 đến  11/10/2019 

Thứ/Ngày

NỘI DUNG

Thứ 2

07/10/2019

 

Sáng:
 

- GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt, làm việc tại bệnh viện.
 

Chiều:

GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
-  Họp Ban Chấp hành Đảng ủy.

Thứ 3

08/10/2019

 

Sáng:

 -  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, làm việc tại Bệnh viện.
 -  8h00 PGĐ Tống Hoàng Việt giám sát y tế cơ sở  cuối năm 2019.
 -  9h00 Ban giám đốc tiếp đoàn Bộ Y tế về đánh giá thực trạng công tác xã hội tại Bệnh viện.

Chiều:

 -  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, làm việc tại bệnh viện.
 - 8h00 PGĐ Tống Hoàng Việt giám sát y tế cơ sở  cuối năm 2019.

Thứ 4

09/10/2019

 

Sáng:

 -  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, làm việc tại bệnh viện.
 - 13h30 PGĐ Tống Hoàng Việt giám sát y tế cơ sở  cuối năm 2019.
 - PGĐ Tống Hoàng Việt trực Bệnh viện.

Chiều:

 - GĐ Lê Văn Lóng, họp hội đồng xết duyệt nghĩa vụ quân sự lần I tại Ban Chỉ huy quân sự Quận.
 - PGĐ  Lê Minh Bạch, làm việc tại Bệnh viện
.
 - PGĐ Tống Hoàng Việt trực Bệnh viện
.
 - 13h30 PGĐ Tống Hoàng Việt giám sát y tế cơ sở  cuối năm 2019.
 - 15 h00  Họp lệ các chi bộ
.

Thứ 5

10/10/2019

Sáng:

 - GĐ Lê Văn Lóng,  PGĐ Lê Minh Bạch làm việc tại Bệnh viện.
 - 8h00 PGĐ Tống Hoàng Việt giám sát y tế cơ sở  cuối năm 2019.

Chiều:

 - GĐ Lê Văn Lóng,  PGĐ Lê Minh Bạch, làm việc tại Bệnh viện.
 - 13h30 PGĐ Tống Hoàng Việt giám sát y tế cơ sở  cuối năm 2019.
 - 15 h00  Họp lệ các chi bộ
.

Thứ 6

11/10/2019

Sáng:
 
 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, làm việc tại bệnh viện.
 - 8h00 PGĐ Tống Hoàng Việt giám sát y tế cơ sở  cuối năm 2019.

Chiều:
 -  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, làm việc tại bệnh viện.
 - 13h30 PGĐ Tống Hoàng Việt giám sát y tế cơ sở  cuối năm 2019.

 

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

 

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN            

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BSCKI. Vương Trung Lễ

                

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử