Trang chủ
Thông báo

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
  BVĐK QUẬN ÔMÔN

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

     
                      Ô Môn, ngày 17 tháng 02 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  17/02/2020 đến  21/02/2020

Thứ/Ngày

NỘI DUNG

Thứ 2

17/02/2020

 

Sáng:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
- 14 h00 Ban giám đốc làm việc với khoa Nội.

Thứ 3

18/02/2020

 

Sáng:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:

-  GĐ Lê Văn Lóng , PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
- 14h00 Họp Ban giám đốc trợ lý.

Thứ 4

19/02/2020

 

Sáng:

-  GĐ Lê Văn Lóng , PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
- 15h 00 Họp Ban Chấp hành Đảng ủy.

Thứ 5

20/02/2020

Sáng:

-  GĐ Lê Văn Lóng , PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
- 14 Ban giám đốc dự triển khai các hướng dẫn mới của BYT về phát hiện, theo dõi, giám sát, cách ly và điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do CoviD19

 

Thứ 6

21/02/2020

Sáng:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

 

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN            

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BSCKI. Vương Trung Lễ

                

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử