Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

               SỐ: 
836/LLV-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 04 tháng 12 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  04/12/2017 đến 08/12/2017  

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
04/12/2017

 Sáng:
    
- 7 giờ 30:GĐ Lê Văn Lóng dự Hội nghị Tổng kết công tác BHYT-BHXH năm 2017 tại UB quận
    - 7 giờ 30: PGĐ Lê Minh Bạch dự Hội nghị sơ kết công 02 năm thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 2 tại Quận Ủy
    - PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
    - 14 giờ: BGĐ họp đánh giá CBCC năm 2017 tại hội trường giao ban

Thứ 3
05/12/2017

 Sáng:
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 14 giờ: BGĐ hợp đánh giá Bộ tiêu chí Chất lượng bệnh viện tại hội trường giao ban

Thứ 4

06/12/2017

 Sáng:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 
15 giờ: Họp BCH Đảng Ủy (Đồng chí PCT Thường trực UBND Hồ Văn Hậu dự) tại hội trường giao ban

Thứ 5
07/12/2017

 Sáng:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 
Họp lệ các Chi bộ

Thứ 6
08/12/2017

 Sáng:
    
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện 
Chiều:
    - 
Họp lệ các Chi bộ(tt)

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    BSCKI. Vương Trung Lễ             

 

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử