Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

               SỐ: 107/LLV-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 05 tháng 2 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Từ  05/2/2018 đến 09/2/2018   

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
05/2/2018

 Sáng:
   
 - 8 giờ 30: PGĐ Lê Minh Bạch dự họp về Tổ chức Lễ Hội Xuân Hồng tại UB quận.
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
   
 - 13 giờ 30: BGĐ tiếp đoàn khảo sát Chỉ đạo tuyến của BV Nhi Đồng TPCT tại hội trường giao ban

Thứ 3
06/2/2018

 Sáng:
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 14 giờ: BGĐ tổ chức Đại hội Đại biểu cán bộ viên chức bệnh viện năm 2018 tại hội trường lớn bệnh viện

Thứ 4

07/2/2018

 Sáng:
    - 
8 giờ: GĐ Lê Văn Lóng dự Hội nghị Mừng Đảng Quang Vinh-Mừng xuân Mậu Tuất tại UB quận
Chiều:
    - 
14 giờ: Họp BCH Đảng Ủy BV-TTYT quận tại hội trường giao ban

Thứ 5
08/2/2018

 Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    
- 15 giờ: Họp Lệ các Chi bộ định kỳ

Thứ 6
09/2/2018

 Sáng:
    
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 15 giờ: Họp Lệ các Chi bộ định kỳ(tt)

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    Cn. Nguyễn Ngọc Quí            

 

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử