Trang chủ
Thông báo

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
  BVĐK QUẬN ÔMÔN

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

     
                      Ô Môn, ngày 09 tháng 03 năm 2020

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  09/03/2020 đến  13/03/2020

Thứ/Ngày

NỘI DUNG

Thứ 2

09/03/2020

 

Sáng:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
- 15h00 Họp lệ các chi bộ.

Thứ 3

10/03/2020

 

Sáng:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:

-  GĐ Lê Văn Lóng , PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
- 15h00 Họp lệ các chi bộ.

Thứ 4

11/03/2020

 

Sáng:

-  GĐ Lê Văn Lóng , PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
- 14 h00 Triển khai văn bản pháp luật – Chính sách Bảo hiểm Y tế quy chế chuyên môn.
- 14 h00 Đảng  ủy kiểm tra, giám sát chi bộ Khoa khám – Liên chuyên khoa.

Thứ 5

12/03/2020

Sáng:

-  GĐ Lê Văn Lóng , PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:

- 8h00  Lê Văn Lóng Hội Nghị triển khai kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng tại bệnh viện quân Dân y TP Cần Thơ.
- 14 h00 Đảng  ủy kiểm tra, giám sát chi bộ Cấp cứu – Nhiễm.

Thứ 6

13/03/2020

Sáng:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
- 14 h00 Đảng  ủy kiểm tra, giám sát chi bộ Trung tâm Y tế.

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

 

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN            

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BSCKI. Vương Trung Lễ

                

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử