Trang chủ
Thông báo

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
 BVĐK QUẬN Ô MÔN
       

 SỐ: 793/LLV-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

Ô Môn, ngày 13 tháng 11 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  13/11/2017 đến 17/11/2017

 Thứ/Ngày  NỘI DUNG

Thứ 2
13/11/2017

 Sáng:
    
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
    - PGĐ Lê Minh Bạch, tham gia khám tuyển nghãi vụ quân sự tại BCH quận sự quận từ 13/11-14/11/2017 
 Chiều:
      
- 14 giờ: BGĐ Hợp với Trợ lý tại hội trường giao ban

Thứ 3
14/11/2017

 Sáng:
    
-  7 giờ 30: PGĐ Tống Hoàng Việt họp trực tuyến tại UBND Quận
    - GĐ Lê Văn Lóng làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

Thứ 4 15/11/2017

 Sáng:
    
-  7 giờ 30: PGĐ Lê Minh Bạch tiếp xúc cử trri P. Thới An
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
    - 
14 giờ: BGĐ Họp hội đồng Thi đua-khen thưởng tại hội trường giao ban

Thứ 5 16/11/2017

 Sáng:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
    - 
14 giờ: BGĐ Tổ chức phổ biến các văn bản Luật tại hội trường lớn bệnh viện.

Thứ 6 17/11/2017

 Sáng:
    - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện 
 Chiều:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN      
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
                             ( Đã ký)                        

     BSCKI. Vương Trung Lễ          

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử