Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

               SỐ: 807/LLV-BV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 21 tháng 11 năm 2017

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Từ  20/11/2017 đến 24/11/2017

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
20/11/2017

 Sáng:
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
    - 
14 giờ: BGĐ Hợp với Trợ lý tại hội trường giao ban

Thứ 3
21/11/2017

 Sáng:
      - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
      - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

Thứ 4
22/11/2017

 Sáng:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
    - 
14 giờ: BGĐ Dự Hội nghị Giao ban tuyến tại bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ

Thứ 5
23/11/2017

 Sáng:
    
- 7 giờ 30: GĐ Lê Văn Lóng Họp Ban Chỉ đạo vận động tực hiện BHXH, BHYT tại UBND quận
    - PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
    - 
PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

Thứ 6
24/11/2017

 Sáng:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện 
 Chiều:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    BSCKI. Vương Trung Lễ             

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử