Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 23 tháng 4 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Từ  23/4/2018 đến 27/4/2018   

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
23/04/2018

 Sáng:
  
  - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.    

Thứ 3
24/04/2018

 Sáng:
    - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
 Chiều:
    - 14 giờ: BGĐ Duyệt thuyết minh sáng kiến tại hội trường giao ban.

Thứ 4

25/04/2018

 Nghĩ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5
26/04/2018

 Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
    - 14 giờ: BGĐ họp hội đồng thuốc điêu trị tại hội trường giao ban.

Thứ 6
27/04/2018

 Sáng:
    
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    Cn. Nguyễn Ngọc Quí            

 

 

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử