Trang chủ
Thông báo

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
  BVĐK QUẬN ÔMÔN

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

     
                      Ô Môn, ngày 14 tháng 10 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  14/10/2019 đến  18/10/2019 

Thứ/Ngày

NỘI DUNG

Thứ 2

14/10/2019

 

Sáng:
 

- GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, làm việc tại bệnh viện.
- PGĐ Tống Hoàng Việt trực bệnh viện.

 

Chiều:

GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, làm việc tại bệnh viện.
-  PGĐ Tống Hoàng Việt trực bệnh viện.
- 14h00 Ban giám đốc tiếp đoàn trung tâm kiểm soát bệnh tật giám sát tiêm chủng vaccin trong tiêm chủng mở rộng.

Thứ 3

15/10/2019

 

Sáng:

 -  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:

 -  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Thứ 4

16/10/2019

 

Sáng:

 -  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, làm việc tại bệnh viện.
 -  7h30  PGĐ Tống Hoàng Việt dự hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 09 tháng đầu năm tại Hội trường Quận ủy.

Chiều:

 -  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
 -  13h00 Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu khoa học; Bs. Tín, DS. Hạnh, DS. Bé Mười. 

Thứ 5

17/10/2019

Sáng:

 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Tống Hoàng Việt, PGĐ Lê Minh Bạch làm việc tại Bệnh viện.
 

Chiều:

 -  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
 

Thứ 6

18/10/2019

Sáng:
 
 -  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.

Chiều:
 -  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ  Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại Bệnh viện.
 - 14h00 Tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày 20/10 và sinh hoạt câu lạc bộ nữ công.

 

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

 

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN            

TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    BSCKI. Vương Trung Lễ

                

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử