Trang chủ
Thông báo

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
  BVĐK QUẬN ÔMÔN

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

     
                      Ô Môn, ngày 24 tháng 06 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  24/06/2019 đến  28/06/2019 

Thứ/Ngày

NỘI DUNG

Thứ 2

24/06/2019

 

Sáng:
 
- BGĐ tiếp đoàn kiểm toán nhà nước.

Chiều:

- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

Thứ 3

25/06/2019

 

Sáng:
 
  - 9h: BGĐ tiếp đoàn BTG TW v/v thực hiện chỉ thị 38-CT/TW về BHYT.

Chiều:

  - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

Thứ 4

26/06/2019

 

Sáng:
 

   - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

Chiều:

  - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

Thứ 5

27/06/2019

Sáng:

  - 8h:GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch dự luyện tập cuộc họp trong diễn tập khu vực phòng thủ.

Chiều:

  - 13h30:  PGĐ Tống Hoàng Việt, BS. Triều dự sơ kết hoạt động phòng chống HIV/AIDS 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm.

Thứ 6

28/06/2019

Sáng:
 
  - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
   

Chiều:
 - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

 

                

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

 

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN            

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


                    Cn. Nguyễn Ngọc Quí                 

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử