Trang chủ
Thông báo

link down danh sách đánh giá, kết quả chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

https://drive.google.com/file/d/1kKo8rDhUbGDfJBkPB1z5ACrrx8zAtr5U/view?usp=sharing

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử