Trang chủ
Thông báo

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
  BVĐK QUẬN ÔMÔN

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc        

     
                      Ô Môn, ngày 27 tháng 05 năm 2019

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Từ  27/05/2019 đến  31/05/2019 

Thứ/Ngày

NỘI DUNG

Thứ 2

27/05/2019

 

Sáng:
 
- GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

Chiều:

  - 14h: +  GĐ Lê Văn Lóng dự họp Sở Y Tế.
            +  PGĐ Lê Minh Bạch họp Hội đồng nhân dân đột xuất tại UB Quận.

 

Thứ 3

28/05/2019

 

Sáng:
 
  - 8h30:GĐ Lê Văn Lóng dự xét danh hiệu thầy thuốc ưu tú tại UB quận.

Chiều:

  - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.

Thứ 4

29/05/2019

 

Sáng:
 

   - BGĐ tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm thực hiện bộ tiêu chí chất lượng BV tại BV ĐKTPCT, BVPS TPCT.

Chiều:

   - 14h: PGĐ Tống Hoàng Việt dự Hội nghị triển khai tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại SYT TPCT.

Thứ 5

30/05/2019

Sáng:

  - 8h:GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch dự tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 tại BCH quân sự Quận .

Chiều:

  -13h30:  GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch dự họp BCH Quận ủy mở rộng tại Quận ủy.

Thứ 6

31/05/2019

Sáng:
 
   - GĐ Lê Văn Lóng, PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện.
   

Chiều:
 
  - 15h:  Sinh hoạt Hội đồng bệnh nhân cấp Bệnh viện.
    

 

                

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

 

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN            

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP


                    Cn. Nguyễn Ngọc Quí                 

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử