Trang chủ
Thông báo

SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
BVĐK QUẬN Ô MÔN

Số: …. /TB-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ô Môn, ngày 22  tháng 11 năm 2019

THÔNG BÁO

     Căn cứ công văn số 3527/SYT-KHTC ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Sở Y tế TP Cần Thơ về việc đẩy mạnh triển khai thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

      Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn xin thông báo:

      Từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 bệnh viện sẽ triển khai hình thức thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt.

      Hình thức thanh toán chi phí dịch vụ y tế không dùng tiền mặt được áp dụng tại Bệnh viện Đa khoa quận Ô Môn bằng hình thức quẹt thẻ tại các điểm thu tiền dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

      Đối với người dân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Ô Môn, chưa có thẻ thanh toán, sẽ được hướng dẫn mỡ thẻ thanh toán của Ngân hàng Vietcombank tại bệnh viện, để sử dụng trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh.

GIÁM ĐỐC         
(Đã ký)           

 

LÊ VĂN LÓNG      

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử