Trang chủ
Thông báo

          SỞ Y TẾ TP CẦN THƠ
            BVĐK QUẬN ÔMÔN

          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Ô Môn, ngày 26 tháng 3 năm 2018

LỊCH LÀM VIỆC
BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN
Từ  26/3/2018 đến 30/3/2018   

Thứ/Ngày NỘI DUNG

Thứ 2
26/3/2018

 Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
 Chiều:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện

Thứ 3
27/3/2018

 Sáng:
    - GĐ Lê Văn Lóng,PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 14 giờ: BGĐ duyệt phác đồ điều trị khoa YHCT tại hội trường giao ban

Thứ 4

28/3/2018

 Sáng:
    - 
GĐ Lê Văn Lóng,  PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 
14 giờ: BGĐ duyệt phác đồ điều trị khoa Sản bệnh tại hội trường giao ban

Thứ 5
29/3/2018

 Sáng:
   
 - GĐ Lê Văn Lóng,  PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    
- 14 giờ: BGĐ duyệt phác đồ điều trị khoa Ngoại tại hội trường giao ban

Thứ 6
30/3/2018

 Sáng:
    
- GĐ Lê Văn Lóng,  PGĐ Lê Minh Bạch, PGĐ Tống Hoàng Việt làm việc tại bệnh viện
Chiều:
    - 14 giờ: BGĐ duyệt phác đồ điều trị khoa HSTC-CĐ tại hội trường giao ban

* Ghi chú: (Tùy theo tình hình thực tế lịch có thể thay đổi)

T/L  BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN        
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP
( Đã ký)                          


    Cn. Nguyễn Ngọc Quí            

 

 
Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử