Trang chủ
Nghiên cứu khoa học - Sinh hoạt khoa học, công nghệ

MỘT SỐ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU ĐIỀU DƯỠNG

A. 5 nhóm chủ đề nghiên cứu thường gặp

          1. Nhóm chủ đề chăm sóc điều dưỡng : chiếm khoảng 2/3 số chủ đề

          2. Nhóm chủ đề về vấn đề tâm lý của người bệnh và nhu cầu chăm sóc tâm lý , xã hội

          3. Nhóm chủ đề về kiến thức – thái độ - thực hành tuân thủ điều trị của người bệnh

          4. Nhóm chủ đề về chăm sóc theo triệu chứng bệnh, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc trước tử vong

          5. Nhóm chủ đề về thử nghiệm phương pháp can thiệp điều dưỡng , thiết bị y tế mới, cải tiến.

B. Những thiết kế nghiên cứu thường sử dụng, Xếp theo thứ tự tần suất từ cao nhất :

          1. Nghiên cứu mô tả cắt ngang

          2. Nghiên cứu mô tả tiến cứu

          3. Nghiên cứu so sánh ngang

          4. Nghiên cứu thuần tập tiến cứu

C. Các nhóm chủ đề

1. Nhóm chủ đề chăm sóc điều dưỡng

          Đặc điểm thiết kế nghiên cứu thường gặp: mô tả cắt ngang hoặc mô tả tiến cứu “có phân tích”

          Đối tượng là người bệnh

          Các Câu hỏi nghiên cứu đặt ra(cho người thực hiện nghiên cứu):

                   + Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh là gì?

                   + Nhu cầu chăm sóc (khách quan) là gì?

                   + Kết quả điều trị và chăm sóc ra sao?

                   + Các yếu tố liên quan đến kết quả chăm sóc và điều trị là gì?

          Mục tiêu nghiên cứu thường là:

          + Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của ….

          + Mô tả( hoặc phân tích)  kết quả điều trị, chăm sóc và yếu tố liên quan

2.Nhóm đề tài liên quan đến chăm sóc tâm lý, xã hội

          Đặc điểm thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang hoặc mô tả tiến cứu “có phân tích”

          Đối tượng là người bệnh

          Các Câu hỏi nghiên cứu đặt ra(cho người thực hiện nghiên cứu):

                   + Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh là gì?

                   + Tình trạng tâm lý (lo âu, trầm cảm, stress, chất lượng cuộc sống) của người bệnh ra sao?

                   + Yêu cầu của người  bệnh về chăm sóc, tư vấn tâm lý là gì?

                   + Kết quả điều trị , chăm sóc như thế nào ?

                   + Kết quả chăm sóc, điều trị và các yếu tố liên quan khác đến tình trạng tâm là gì?

          Mục tiêu nghiên cứu thường là:

                   + Mô tả tình trạng tâm lý của người bệnh

                   + Mô tả đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng, tiến triền của bệnh

                   + Phân tích và yếu tố liên quan giữa tình trạng tâm lý với kết quả điều trị, chăm sóc và yếu tố liên quan khác

3.Nhóm các đề tài của điều dưỡng liên quan đến  tư vấn và tuân thủ điều trị

          Đặc điểm thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang ‘có phân tích’

          Đối tượng là người bệnh

          Các Câu hỏi nghiên cứu đặt ra(cho người thực hiện nghiên cứu):

          + Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh là gì?

          + Nhu cầu được tư vấn , hướng dẫn tuân thủ điều trị của người bệnh ra sao?

          + Yêu cầu của người  bệnh về chăm sóc và tư vấn tuân thủ điều trị ngoại trú lý là gì?

          + Kết quả điều trị , chăm sóc như thế nào ?

          + Yếu tố liên quan đến nhu cầu tư vấn về bệnh, hướng dẫn tuân thủ điều trị là gì?

          Mục tiêu nghiên cứu thường là:

          + Mô tả kiến thức về bệnh và tuân thủ điều trị của người bệnh

          + Phân tích kiến thức, tuân tủ điều trị của người bệnh và yếu tố liên quan .

4.Nhóm đề tài chăm sóc một số triệu chứng bệnh

          Đặc điểm thiết kế nghiên cứu: mô tả cắt ngang ‘có phân tích’ hoặc mô tả tiến cứu

          Đối tượng là người bệnh

          Các Câu hỏi nghiên cứu đặt ra(cho người thực hiện nghiên cứu):

+ Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh là gì?

+ Mức độ trầm trọng của triệu chứng  …. và diễn biến trong quá trình điều trị như thế nào? Yếu tố nào liên quan đến triệu chứng đó?

+ Yêu cầu của người  bệnh về chăm sóc là gì?

+ Kết quả điều trị , chăm sóc giảm nhẹ các triệu chứng như thế nào ?

+ Yếu tố liên quan đến kết quả điều trị và chăm sóc triệu chứng …. là gì?

          Mục tiêu đặt ra cho nghiên cứu thường là:

          + Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của triệu chứng ….. trên người bệnh….

          + Phân tích một số yếu tố liên quan đến mức độ trầm trọng của triệu chứng…

          + Đánh giá nhu cầu / yêu cầu của người bệnh về chăm sóc triệu chứng

5.Nhóm đề tài can thiệp điều dưỡng

          Đặc điểm thiết kế nghiên cứu:  can thiệp có nhóm chứng, không ngẫu nhiên  hoặc mô tả tiến cứu

          Đối tượng là người bệnh: chia làm 2 nhóm (can thiệp và sử dụng phác đồ chuẩn) hoặc chỉ 1 nhóm nhưng theo dõi nhiều lần.

          Các Câu hỏi nghiên cứu đặt ra(cho người thực hiện nghiên cứu):

          + Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của người bệnh khi nhập viện là gì?

          + Kết quả  lâm sàng , CLS, CLCS diễn biến trong quá trình điều trị như thế nào? Yếu tố nào liên quan đến kết quả đó?

          + Người điều  dưỡng đã chăm sóc những gì và như thế nào?

          + Yếu tố liên quan đến kết quả điều trị và chăm sóc triệu chứng …. là gì?

          Mục tiêu nghiên cứu thường là:

          + Mô tả diễn biến lâm sàng, cận lâm sàng trong quá trình điều  trị và chăm sóc

          + Đánh giá kết quả điều trị, tính an toàn và yếu tố liên quan

CN. Nguyễn Ngọc Quí

Tin cùng loại


SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUẬN Ô MÔN

Địa chỉ: Số 83, CMT8, P. Châu Văn Liêm, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ
Điện thoại: 02923.861.946 - Fax: 02923.860.305
Email: bvdk_omon@cantho.gov.vn

Design by Tính Sử